หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ๒๕๖๒
การตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-15 11:42:26

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดุสิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และพยาบาลอนามัยโรงเรียน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ทั้งด้านกายภาพ และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏการตรวจ ได้ผ่านทุกข้อ