หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตักบาตรเดือนธันวาคม
ตักบาตรเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:55:35

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                                                                                  วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์