หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
โครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:05:59

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                                                                                  วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์