หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้รับแรงกาย แรงใจ จากผู้บริหาร
การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้รับแรงกาย แรงใจ จากผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-25 17:29:33

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อต้อนรับนักเรียน : สมาชิกของครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” กลับสู่โรงเรียน : บ้านหลังที่สอง ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้รับแรงกาย แรงใจ จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน แม่ครัว รวมถึงสมาชิกครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา เพื่อให้โรงเรียนสาธิตฯ มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ศกนี้