หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Praphachira Kasetsingh,General English Proficiency Test
Praphachira Kasetsingh,General English Proficiency Test

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-29 18:56:41

ร่วมแสดงความยินดี 

เด็กหญิงภรพชิรา  เกษตรสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test  (สอบ Online) ครั้งที่ 37 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2565  ได้คะแนน 73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน     ได้รับรางวัลอันดับที่ 24 ของประเทศ และ ได้รับเหรียญทอง