หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเข็มโรงเรียนสาธิตฯ ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน
รับเข็มโรงเรียนสาธิตฯ ประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-31 11:19:55

คณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเข็มตราสัญญลักษณ์โรงเรียนสาธิตฯ