หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อ Covid-19 (Pfizer)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อ Covid-19 (Pfizer)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-16 00:41:51

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 - 12:00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องเชื้อ Covid-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีทีมคณาจารย์คอยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น