หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมmBlock
ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมmBlock

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-14 20:17:04

ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock codeการสร้างสี่เหลื่ยม วงกลม เกิดภาพมิติต่างๆ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์  ผู้สอน