หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวทักทาย และให้คำแนะนำนักเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp 2024
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวทักทาย และให้คำแนะนำนักเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp 2024

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-27 16:17:34

Demonstration school SSRU Summer camp 2024

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวทักทาย และให้คำแนะนำนักเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp 2024 น่ารักอบอุ่น เป็นกันเอง พูดคุยกับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม Inheriting Local Wisdom Studying Environment ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567