หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่๒๕๖๒
ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:12:21

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ตามห้องเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียนในห้องเรียนทุกห้อง