หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-18 10:34:06

ตรวจสุขภาพประจำปี 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โรงพยาบาลวิชัยเวท อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย จ.สมุทรสาคร ในการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖