หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567
การตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-21 14:05:57

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 

การตรวจสุขภาพครั้งนี้ครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนักและส่วนสูง ตรวจสายตา การตาบอดสี ตรวจการได้ยิน และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.5-6) เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดีและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด ท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใส่ใจในการดูแลตนเอ