หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 16:14:25

มอบเกียรติบัตรประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอบประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ จำนวน ๗ คน