หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-31 06:16:06

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

ผู้บริหาร ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา