หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Hong Kong Visual Arts Education Festivals 2021 International and Local Student Mail Art Competition
Hong Kong Visual Arts Education Festivals 2021 International and Local Student Mail Art Competition

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-07 07:12:41

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหาร อาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festivals 2021  International and Local Student Mail Art Competition  จัดโดย  Hong Kong Society For Education In Art

ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1      

ด.ญ.ธนัญญา             ปิ่นทองพันธุ์                   ป.1/1

ด.ญ.ชุติมา                 แก่นธรรม                       ป.1/1

ด.ญ.มีเพียร                รูปแก้ว                           ป.2/2

ด.ญ.ณัฐกฤตา            ชัยพิริยพิทักษ์                 ม.2

รางวัลที่ 2

ด.ญ.นันทิกานต์          คู่พิทักษ์                         ป.2/2

ด.ญ.ขรพรรษ              ไหวพริบ                       ป.3/4

ด.ญ.วิมุตตา                 อร่ามแสงจันทร์            ป.5/2

รางวัลที่ 3 

ด.ญ.กฤตภรณ์              พยัคฆชาติ                    ป.4/3

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง