หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022 International and Local Mail Art Competition
ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022 International and Local Mail Art Competition

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 19:02:58

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับนานาชาติ ในรายการ Hong Kong Visual Arts  Education Festival 2022  International and Local Mail Art Competition 

ในหัวข้อ “ Playground ” จัดโดย หน่วยงาน  HKSEA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน