หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022
รายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-20 08:28:21

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022

International and Local Mail Art Comprtition  ในหัวข้อ “ Playground ”

จัดโดย หน่วยงาน  HKSEA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

กลุ่มที่ 3

รางวัลที่ 1  ด.ญ.ชัชญานิช      วรบุตร                  ป.5/2

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ชนัฐกานต์      ลีละขจรเกียรติ      ป.5/3

รางวัลที่ 2 ด.ญ.จิตตรารัณย์    วุฒิปุระจักร           ป.5/3

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ศนันท์             แก้วขันตี             ป.5/2

รางวัลที่ 3 ด.ญ.ธัญรดี             พึ่งสุจริต              ป.5/1

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ผู้สอน