หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-08 21:17:43

汉语水平考试 (一级) HSK 1  การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี โดยอาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)