หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > HSK 2 ครั้งที่ 133 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2566
HSK 2 ครั้งที่ 133 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-15 10:59:45

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบ HSK 2 ครั้งที่ 133 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2566  ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย คะแนนเต็ม 200 คะแนน   หัวข้อในการสอบมีดังนี้  การฟัง 听力 และ การอ่าน 阅读

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คนที่ 1 เด็กหญิงณิชชยา แสงทองศรี (น้องนต) ชั้น ป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  181 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 86 คะแนน

คนที่ 2 เด็กหญิงชณัฐกานต์ ลีละจรเกียรติ (น้องคิวท์) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  166 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 82 คะแนน

คนที่ 3 เด็กชายสีหเดช  ทัตธนนันท์ (น้องเฟธ) ชั้น ป.5

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  153 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 58 คะแนน

 คนที่ 4  เด็กชายศุภสิน หาญโรจนกุล (น้องติณห์) ชั้น ป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  136 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 70 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 66 คะแนน

คนที่ 1 เด็กหญิงณิชชยา แสงทองศรี (น้องนต) ชั้น ป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  181 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 86 คะแนน

คนที่ 2 เด็กหญิงชณัฐกานต์ ลีละจรเกียรติ (น้องคิวท์) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  166 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 82 คะแนน

คนที่ 3 เด็กชายสีหเดช  ทัตธนนันท์ (น้องเฟธ) ชั้น ป.5

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  153 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 58 คะแนน

คนที่ 4  เด็กชายศุภสิน หาญโรจนกุล (น้องติณห์) ชั้น ป.4

สอบ HSK ระดับ 2  ผ่านด้วยคะแนน  136 คะแนน 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 70 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 66 คะแนน