หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลสอบ HSK2 รอบเดือนตุลาคม 2565 คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผลสอบ HSK2 รอบเดือนตุลาคม 2565 คะแนนเต็ม 200 คะแนน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-16 14:39:57

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!  ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK2 ครั้งที่ 128 

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ผลสอบดทางเวปไซต์จากปักกิ่งปเรียบร้อย   ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลสอบ HSK2   คะแนนเต็ม 200 คะแนน รายชื่อมดังนี้

คนที่ 1 เด็กหญิงปทิตตา สงวนดี (น้องเอญ่า) ชั้นป.6

#ผ่านด้วยคะแนน 199 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 99 คะแนน 

คนที่ 2 เด็กหญิงชาณิภา สงวนดี (น้องเอมี่) ชั้นป.4

#ผ่านด้วยคะแนน 189 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 93 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 96 คะแนน 

คนที่ 3 ด.ญ.วรฤทัย ทศมาศวรกุล (น้องปันปัน) ชั้นป.6

#ผ่านด้วยคะแนน 152 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 96 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 56 คะแนน 

คนที่ 4 เด็กหญิงกชพรรณ เหรัญชรกุล (น้องหลิน) ชั้นป.6

 #ผ่านด้วยคะแนน 149 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 85 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 64 คะแนน