หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-19 14:40:00

งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !! โครงการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์  โดยพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นเนล สมุทรสาคร โดยมีค่าใช้จ่ายเข็มละ ๔๐๐  บาท ดังเอสารแนบนี้  ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยอายุต่ำกว่า ๙ ปีในครั้งแรก ต้องได้รับ ๒ เข็ม ระยะหว่างอย่างน้อย ๑ เดือน ถ้าเคยได้รับมาแล้วตั้งแต่อายุ ๙ ปีขึ้นไป ฉีด ๑ เข็มเดียวในแต่ละปี