หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-11 06:43:09

การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!                
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันนทา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผู้สอน อ.สุภารณี สาระสา