หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การ​แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี​ พ.ศ.2563
การ​แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี​ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-29 06:26:22

ทางผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2563

เด็กชายพศิน ปรีชา ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ได้รับเหรียญทองแดง คณิตประถม

เด็กชายจิณธิษณ์ จันพินิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ได้รับเหรียญเงิน วิทย์ประถม