หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับพื้นที่การศึกษา
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับพื้นที่การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 09:15:09

ขอแสดงความยินดี ประกาศอย่างเป็นทางการ  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล 

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับพื้นที่การศึกษา แข่งขันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 

พร้อมส่งแรงเชียร์ในการแข่งขันในรอบประเทศต่อไป วันที่ 1 เมษายน 2566

วิชาคณิตศาสตร์  

เด็กชายจิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         รับรางวัลเหรียญทอง

วิชาวิทยาศาสตร์  

เด็กหญิงภัทรวดี เสริมศรีสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับรางวัลเหรียญทอง

เด็กชายคณิณ สุดใจธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖             รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายณัฐวรรธน์  พลายเล็ก    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายสรณ์  ใจประเสริฐชั้น          ประถมศึกษาปีที่ ๖     รับรางวัลเหรียญเงิน