หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รอบระดับประเทศ
การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รอบระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-18 12:28:21

ร่วมส่งกำลังใจให้ ISO SSRU Team 2024 

    ด.ช.มะห์มูด พุ่มภักดี (น้องมะห์มูด)        ด.ช.ธรรศกร นามเสนา (น้องณนนท์)            ด.ช.คุณภัทร เทพวรชัย (น้องธาม)

                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์ รอบระดับประเทศ ในโอกาสนี้ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมให้กำลังใจก่อนเดินทางไปสนามสอบโรงเรียนราชวินิต (ฝ่ายประถม) ในการนี้มีอาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมดูแล