หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > International Children's Owl Art Contest 2020
International Children's Owl Art Contest 2020

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-31 18:41:56

วันที่ 30 มกราคม 2563  ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับนานาชาติ ในรายการ International Children's Owl Art Contest 2020 จัดโดย International Owl Center Houston USA ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 49 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานนักเรียนให้มีโอกาสได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้