หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ชุมนุมดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุมนุมดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 09:28:11

ชุมนุมดนตรีสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกาษา 2565 ซ้อมเพลง "นะหน้าทอง"

ฝึกซ้อม อาจารย์สุภารณี สาระสา