หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS ART AND DESIGN COMPETITION
ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS ART AND DESIGN COMPETITION

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-26 05:59:18

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS ART AND DESIGN COMPETITION จัดโดย Po Leung Kuk ได้รับโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อ เข้ารับรางวัล

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ Hong Kong Tsuen Wan Town Hall Exhibition Gallery เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ประเทศจีน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

      1.ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ ป.1/1

     2.ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.3/2

     3.ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง ป.3/2

     4.ด.ญ.ธนพร ศุภารักษ์สืบวงศ์ ป.6/2

     5.ด.ญ.ญาณิน ทิวงค์วรกุล ม.2

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานจนได้รับรางวัลจนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง