หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > THE 22 ND ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
THE 22 ND ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-22 09:56:03

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากมูลนิธิ Peace Pale จาก ประเทศอเมริกา ในรายการ THE 22 ND ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS ในหัวข้อ " กีฬา และ สันติภาพ " ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัล First  Place   ด.ญ.ชัชญานิช   วรบุตร       ชั้น ป.2/3 

รางวัล Finalist         ด.ช.ปุญญณัฐ     นุ่มนวล      ชั้น ป.6/2

มีผู้ส่งการแข่งขัน จาก 500,000 คน 197 ประเทศทั่วโลก  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สอน อาจารย์พิชัย นิยมธรรม นำส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิตฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา