หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”
“IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-31 17:53:57

วันมาตรฐานโลก ปี 2561

“IT  เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”

พิธีมอบรางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี 2561

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เด็กหญิงสุชญา  บุญประชา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในรายการ “IT  เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”download วันมาตรฐานโลก ปี 2561.pdf