หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-17 11:06:16

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพ จากหน่วยงาน สโมสรไลออนส์ภาค 310 ดี การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับประเทศ ในรายการ ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 32 ภาค 310 ดี ภายใต้คำขวัญ " Journey of Peace "( การเดินทางของสันติภาพ ) ประจำปี 2019 - 2020 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ   ได้รับรางวัลชมเชยทั้งหมด 5 คน ได้แก่

1.ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์ ป.5/1      2.ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์ ป.6/1        3.ด.ญ.รภัสชนก สดีวงค์ ป.6/2

4.ด.ญ.ชนมน สุนทรจามร ป.6/2       5.ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข ป.6/3       ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศีกษา 500 บาท

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง