หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 3 รูป
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 3 รูป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-09 11:45:21

กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 3 รูป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ณ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายพระสงฆ์ 3 รูป  นักเรียนได้เรียนรู้ ส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมของพระพุทธศาสนาตามประเพณีไทย