หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-14 11:30:48

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี