หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาธิตฯ ร่วมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันปิยมหาราช”
สาธิตฯ ร่วมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันปิยมหาราช”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-31 18:05:37

สาธิตฯ ร่วมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันปิยมหาราช”

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ยืนสงบนิ่ง และนั่งสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี