หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 16:15:35

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธิวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต