หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:54:57

น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งระดับประถม-มัธยม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และทางโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา(หอพักฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

Cr. ภาพกล้องใหญ่จากอ.วีรยุทธ พลายเล็ก อ.บุตรศิรินทร์ จิวพาณิช อ.หนึ่งฤทัย คำหงษา