หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 14:40:14

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสาธิตมาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)