หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Kunlayanimit Championship 3nd 2019
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Kunlayanimit Championship 3nd 2019

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-08 20:02:59

วันเสาร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบให้ อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ  รายการ Kunlayanimit Championship 3nd 2019   ณ สระว่ายน้าศูนย์กีฬาราชดำเนิน สาย 3  ผลงานสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ถ้วยคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 4

ผลงานรายบุคคล

          1. ด.ช.ศรัณยพงศ์  ทิมโต้           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               รุ่น 9 ปี ชาย

ผลงานรวม 1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 

          รายละเอียดดังนี้

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าฟรีสไตล์       50      เมตร    เหรียญทองแดง

 

          2. ด.ช.ศวัฒน์  วัฒนา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               รุ่น 11 ปี ชาย

ผลงานรวม 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 

          รายละเอียดดังนี้

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากบ             25      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากรรเชียง      25      เมตร    เหรียญทอง

ท่าฟรีสไตล์       50      เมตร    เหรียญเงิน

ท่ากรรเชียง      50      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าผีเสื้อ          25      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญทองแดง

          3.   ด.ญ.จิตญาณินท์ กลัดแก้ว     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              รุ่น 10 ปี หญิง

ผลงานรวม  3 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน

          รายละเอียดดังนี้

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากรรเชียง      25      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากรรเชียง      50      เมตร    เหรียญทอง

ท่าผีเสื้อ          25      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญเงิน

4.   ด.ญ.ไพลิน บุราเจริญ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              รุ่น 10 ปี หญิง

          ผลงานรวม  1 เหรียญทองแดง  

          รายละเอียดดังนี้

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญทองแดง

          5.   ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              รุ่น 11 ปี หญิง

ผลงานรวม  1 เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดง

          รายละเอียดดังนี้

ท่ากบ            25      เมตร    เหรียญทอง

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญทองแดง

          6. ด.ญ.ต้นน้ำ  ประทุมศิริ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               รุ่น 11 ปี หญิง

ผลงานรวม  4 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 

          รายละเอียดดังนี้

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญทอง

ท่าผีเสื้อ          25      เมตร    เหรียญทอง

ท่าฟรีสไตล์       50      เมตร    เหรียญทอง

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากรรเชียง      50      เมตร    เหรียญทองแดง

ท่ากรรเชียง      25      เมตร    เหรียญทองแดง

ท่ากบ             25      เมตร    เหรียญทองแดง

 

          7. ด.ญ.นภมัย นาถะพินธุ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               รุ่น 12 ปี หญิง

ผลงานรวม 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง  และ ถ้วยรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยมรุ่น 12 ปี หญิง อันดับที่ 2

รายละเอียดดังนี้

ท่ากรรเชียง      50      เมตร    เหรียญทอง

ท่ากรรเชียง      25      เมตร    เหรียญทอง

ท่าฟรีสไตล์       50      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าผีเสื้อ          50      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าผีเสื้อ          25      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญทองแดง

ท่ากบ             25      เมตร    เหรียญทองแดง

          8. ด.ช.ภูผา แก้ววารี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                รุ่น 12 ปี ชาย

ผลงานรวม 2 เหรียญเงิน 

          รายละเอียดดังนี้ 

ท่าฟรีสไตล์       25      เมตร    เหรียญเงิน

ท่าผีเสื้อ          25      เมตร    เหรียญเงิน

          9. ด.ช.ศิวัฒน์ วัฒนา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                รุ่น 13 ปี ชาย

ผลงานรวม   1 เหรียญเงิน           

ครูผู้ฝึกสอน     1. นายชนานันทน์         มีนะนันทน์     2. นายวิษณุ               สมัญญา