หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารตามกรอบ CEFR .
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารตามกรอบ CEFR .

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 14:07:50


การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารตามกรอบ  CEFR .