หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-19 10:55:55

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ ติดตามชมได้จาก ลิงค์ด้านล่าง ???? หรือ Scan QR Code ได้เลยค่ะ">