หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนรู้​กิจกรรมฐานต่างๆ
การเรียนรู้​กิจกรรมฐานต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-05 17:15:15

การเรียนรู้กิจกรรมฐานต่างๆ ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญของโรงเรียนสาธิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ พร้อมๆ ได้รับการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง ในด้านการผจญภัยและกิจกรรมต่างๆ