หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนวิชาภาษาไทยในหัวข้อการละเล่นพื้นบ้าน
เรียนวิชาภาษาไทยในหัวข้อการละเล่นพื้นบ้าน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 22:45:41

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาภาษาไทย  การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่น่าภูมิใจ โดยการละเล่นที่นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับเพื่อนๆ และมีประโยชน์อย่างมาก

       การแบ่งข้าง  โอน้อยออก  เกมโอน้อยออกเป็นการใช้มือทำสัญลักษณ์ต่างๆ  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแบ่งข้างเพื่อทำกิจกรรมหรือการแข่งขันในทีมต่างๆ กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกันในหมู่เพื่อน

       การเล่นหมากเก็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังเป็นการฝึกสมาธิ เกิดไหวพริบในการแก้ปัญหา

      เกมเป่ากบเป็นการใช้ปากเป่ากบกระดาษไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนได้ฝึกการควบคุมลมหายใจและความแม่นยำในการเล่นเกม

      งูกินหาง การละเล่นงูกินหางเป็นการเรียงแถวเป็นวงกลมและพยายามจับหางของเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวและความสามัคคีในทีม