หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯ ได้ที่ 1 วาดภาพระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯ ได้ที่ 1 วาดภาพระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-03 08:16:34

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อจารย์ พิชัย  นิยมธรรม ได้นำนักเรียน เข้ารับรางวัล การประกวดวาดภาพระดับประเทศในรายการ LION INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST 2018 - 2019 ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ " Kindness matters " ( ความเมตตามีความสำคัญ ) ณ โรงแรมรอยัลซิตี๊ กรุงเทพฯ จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 D มีรายการดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ               

ด.ญ.ณัฐฉพัชร์     นาคขำ           ชั้น ป.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ด.ญ.สุภาพรรณ    รัตนาวะดี        ชั้น ป.6/1

รางวัลชมเชย

ด.ญ.กัญญนันทน์   จิระธนประเสริฐ  ชั้น ป.5/1

ด.ญ.ณํฐกฤตา      ชันพิริยพิทักษ์   ชั้น ป.5/2

ด.ญ.ธัญญ์ชยา     เจริญสิทธิศิริ    ชั้น ป.6/2

ด.ญ.สุชญา         บุญประชา        ชั้น ป.6/2

ด.ญ.ญาณิน        ทิวงศ์วรกุล      ชั้น .ม.1

หมายเหตุ เนื่องในวันที่ 2 ก.พ. 62 นั้น นร.ชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ทำให้ นร.ป.6 ไม่สามารถไปรับรางวัลได้ ทางหน่วยงานให้ นร.ตัวแทน และ ผปค. ขึ้นรับรางวัลแทน