หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพ สโมสรไลออนส์สากลแห่งประเทศไทย
นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพ สโมสรไลออนส์สากลแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-12 17:35:45

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตรจารย์ ดร.สมเกียรติกอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้อาจารย์ ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน การประกวดวาดภาพระดับประเทศในรายการ LIONINTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST 2018 - 2019 ครั้งที่ 31ในหัวข้อ " Kindness matters " ( ความเมตตามีความสำคัญ) ณ โรงแรมรอยัลซิตี๊ กรุงเทพฯ จัดโดย สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 D มีรายการดังต่อไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  

ด.ญ.ณัฐฉพัชร์        นาคขำ              ชั้น ป.6/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ.สุภาพรรณ       รัตนาวะดี           ชั้น ป.6/1 

รางวัลชมเชย 

ด.ญ.กัญญนันทน์     จิระธนประเสริฐ      ชั้น ป.5/1

ด.ญ.ณํฐกฤตา        ชัยพิริยพิทักษ์       ชั้น ป.5/2 

ด.ญ.ธัญญ์ชยา        เจริญสิทธิศิริ       ชั้น ป.6/2 

ด.ญ.สุชญา            บุญประชา          ชั้น ป.6/2 

          ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตรจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์พิชัย นิยมธรรม เป็นผู้ฝึกซ้อม และ ส่งผลงานนักเรียนจนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้