หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-08 21:59:37

8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี

 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้