หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Love Song Mae Tao Fah
Love Song Mae Tao Fah

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-08 23:13:17

เด็กชาย ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.๒/๒  ขับร้องบทเพลงประกอบดนตรี  "เพลงรักแม่เท่าฟ้า"  ได้อย่างไพเราะในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๕ โดยอาจารย์ภาวิณี โสระเวช   อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย