หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง"
สืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 16:15:50

สืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง