หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-26 14:36:16

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐พระคาถา