หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิชาการงานอาชีพ
วิชาการงานอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-08 09:02:36

การเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ปีการศึกษา 2566  ทำไข่ตุ่น โดยอาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล (อ.เล็ก)