หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การล้างเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน และแก้ไขเครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาในห้องเรียนครบ
การล้างเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน และแก้ไขเครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาในห้องเรียนครบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-21 17:59:54

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้จัดช่างทำการล้างเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน และแก้ไขเครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาในห้องเรียนครบ

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ได้ตระหนักถึงสมาชิกของครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลทุก ๆ คนให้ดีที่สุด